31 oktober

Dierenarts zijn voor Vallei Varken

Veel mensen verwachten dat een dierenarts vooral bezig is met het genezen van zieke dieren. Dat is inderdaad nog steeds een belangrijk deel van mijn dagelijkse werk. Nu kom ik al meer dan 20 jaar elke twee weken op bedrijven die zijn aangesloten bij Vallei Varken. Wanneer ik deze bedrijven bezoek, ben ik vrijwel niet meer bezig met zieke dieren. Als ik een varken moet behandelen omdat hij ziek geworden is, is er iets niet goed gegaan. Natuurlijk denk ik bij elk ziek varken na over de therapie. Maar ook altijd, samen met Nico, Frank of Gerald, over hoe we dat probleem in de toekomst kunnen voorkomen. Dat is mijn belangrijkste taak bij Vallei Varken: ziekte voorkómen.

Zeg nooit nooit

Dat heeft ertoe geleid dat bij Vallei Varken heel weinig medicijnen worden gebruikt. Echt heel weinig, zeker in vergelijking met het gemiddelde verbruik in Nederland. Maar nog steeds niet niets. Want net als bij mensen zijn er ook bij varkens wel eens ziektegevallen waarvoor echt medicijnen nodig zijn. En elk ziek dier heeft recht op een goede behandeling. Vandaar dat we niet kunnen beweren dat er bij Vallei Varken nooit medicijnen worden gebruikt worden. Dat zou immers tot dierenleed leiden. Maar we doen er alles aan om te voorkomen dat onze varkens ziek worden.

Relaxed

Je moet er vooral voor zorgen dat hun weerstand tegen ziekten heel erg groot is. Dat bereik je onder meer door de dieren zó te houden dat ze zich goed voelen en geen stress ervaren. Bijvoorbeeld door het klimaat in de stal heel comfortabel te maken. En door de dieren mogelijkheden te bieden om hun natuurlijke gedrag te kunnen uitoefenen. Zo is er bij Vallei Varken veel speelmateriaal beschikbaar voor de varkens. Maar ook door de dieren verschillende soorten ruwvoer aan te bieden. Zo hebben alle varkens bijvoorbeeld de mogelijkheid om hooi uit een ruif te eten. Dat we daarvoor, na heel veel zoeken en proberen, het juiste concept hebben gevonden, lijkt te zijn gelukt. Vallei Varkens zijn vrolijke en relaxte dieren en wekken de indruk weinig stress te ervaren.

Voorkómen, beter dan genezen

Een andere manier om ziekten te voorkomen is door heel hygiënisch te werken. Zo houd je de infectiedruk laag. We denken bijvoorbeeld na over de looplijnen op de bedrijven. Zodat de varkenshouders zelf geen infecties verspreiden. Daarom dragen Nico, Frank en Gerald ook altijd plastic handschoentjes in de stallen. Zo kunnen ze met hun handen geen kiemen overdragen. Ook zijn de bedrijven ontzettend schoon. Je zou er bij wijze van spreken van de vloer kunnen eten.

Coach

Als dierenarts ben ik vooral een coach voor Nico, Gerald en Frank. Ik help ze door kritisch te kijken naar hun werkwijze. Samen met hen stel ik de protocollen op, zodat alle varkenshouders van Vallei Varken uniform werken. Dankzij hun zorgvuldige werkwijze hoeven ze ook nauwelijks medicijnen te gebruiken.

Ook probeer ik mij altijd te verplaatsen in het varken: hoe ervaart het dier zijn leven op de boerderij? Kortom, het is heel ander werk dan ik voor ogen had toen ik diergeneeskunde ging studeren. Maar dit werk vind ik veel mooier. Vooral vanwege het resultaat: gezonde varkens die zich goed voelen. Dat is zo mooi om te ervaren!

Gerard van Eijden

Dierenartsen AnimalCare