Door samen te werken kunnen we grote stappen zetten in de verduurzaming van ons product.

Gerald Deetman, varkenshouder

CO2-certificering

Het keurmerk Climate Neutral Certified maakt zichtbaar dat wij inzicht hebben gegeven in onze CO2-uitstoot van het product. Dit met een berekening van teelt grondstoffen tot en met distributiecentrum van de retail, met een reductie van 19% ten opzichte van 2018.

Dat we reductiemaatregelen hebben doorgevoerd en dat we ook een stapje verder gaan met een doelgericht reductieplan voor de komende jaren om onze uitstoot nog verder terug te brengen. Uiteindelijk is het product klimaatneutraal gecertificeerd door compensatieprojecten. We worden jaarlijks onafhankelijk getoetst aan de hand van duidelijke criteria.

CO2-voetafdruk

Weten wat onze CO2-voetafdruk is helpt om de voetafdruk te verkleinen. Dat betekent dat we de gedetailleerde, volledige voetafdruk willen weten.

In de huidige berekeningen voor de certificering van Climate Neutral Group zijn het varkensvoer en energie meegenomen en is er gerekend met de Nederlandse gemiddelde van CO2-voetafdruk op boerderij niveau. Ons doel is om eind 2022 volledig inzichtelijk te hebben wat de specifieke CO2-voetafdruk van onze boerenbedrijven is, zodat scherp wordt wat de invloed is van alle andere duurzaamheidsmaatregelen die we hebben genomen. Zoals bijvoorbeeld het energie leverancier worden door middel van onze zonnepanelen. En natuurlijk waar we nog verder kunnen reduceren.

CO2-reductie

De huidige CO2-voetafdruk van het certificeerde product is een reductie van 19% ten opzichte van 2018 en 7% ten opzichte van standaard varkensvlees. Dit hebben we gerealiseerd met duurzaam voer, genaamd Feed Forward, van Agrifirm en de investering in zonnepanelen. We draaien voor 100% op groene stroom en wekken extra op.

Om onze CO2-voetafdruk verder te verlagen hebben we een doelgericht reductieplan opgesteld waar we continue aan werken. In 2030 moeten we 25% gereduceerd hebben ten opzichte van 2018. In 2023 zullen wij onze mest via mestvergisting verwerken om dit doel te bereiken. Daarnaast zullen we blijven werken aan meer reductiemogelijkheden in de hele keten van Vallei Varken om de CO2-voetafdruk nog verder te verlagen.

CO2-compensatie

Er is geen twijfel over mogelijk; het hoofddoel is onze CO2-impact te verminderen. En we zijn begonnen aan onze reis naar klimaatneutraal. Maar de waarheid is dat we, net als alle bedrijven en mensen, nog steeds uitstoot hebben. We compenseren daarom de uitstoot die we nog niet kunnen verminderen door via de Climate Neutral Group te investeren in een VCS (Verified Carbon Standard) klimaatproject. Dit is een project voor methaanvergisting en energieopwekking in Nederland.

Klimaatproject

We compenseren de uitstoot die we nog niet kunnen verminderen door te investeren in een VCS (Verified Carbon Standard) klimaatproject. Dit is een project voor methaanvergisting en energieopwekking in Nederland.

Dit biogasproject omvat meerdere melkveehouderijen en varkensbedrijven, die door de installatie van biogasinstallaties hun volledige mest niet meer op velden in de omgeving hoeven af te voeren om daarmee ruim voldoen aan de door overheid gestelde stikstofabsorptielimieten in hun omgeving.

Marley Spoon

Op dit moment is enkel het Vallei Varkensvlees dat door onze afnemer Marley Spoon wordt verwerkt in de maaltijdboxen gecertificeerd als klimaatneutraal. Op de verpakking staat het keurmerk Climate Neutral Certified met een QR code voor meer informatie over dit keurmerk.

Duurzaamheid is belangrijk voor Marley Spoon. De maaltijdboxen die ze thuis bezorgen zitten vol met eerlijke, duurzame producten. En ze werken uitsluitend met producenten die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en transparant zijn. Hun voorkeur gaat uit naar niet al te grote familiebedrijven die vanuit hun passie werken. Vallei Varken past goed binnen de visie van dit mooie en vooruitstrevende bedrijf. Door onze korte voedselketen kent Marley Spoon de herkomst van het product en gezamenlijk streven we ernaar het verder te verduurzamen.

Duurzaam verpakt

Ook is er nagedacht over de verpakking van ons Vallei Varkensvlees. Clara Foodservice verwerkt en verpakt ons product van het Vallei Varken voor Marley Spoon. Het wordt verpakt in een duurzame verpakking met een minimale hoeveelheid plastic, zonder in te leveren op houdbaarheid.

De verpakking bestaat voor 83,2% uit FSC gecertifieerd of gerecycled karton, het overige deel is nog maar plastic. Er worden geen extra grondstoffen toegevoegd, zoals lijm. Na gebruik is de verpakking eenvoudig te recyclen. De verpakking is geschikt om het product in te vriezen en eventueel op te warmen in de magnetron.

Samen werken we aan ons gezamelijk doel, het verlagen van onze CO2-voetafdruk.

Agrifirm

Succes uit samenwerking

In onze korte keten is samenwerken een must. De korte keten is niet zozeer een doel of gekoppeld aan kilometers, maar een middel om onze doelen te bereiken. Waaronder een eerlijke prijs voor alle ketenpartners, meer transparantie in de voedselketen, regie over ons productieproces, een duurzamere keten en uiteindelijk duurzamer product.

Onze ketenpartner Agrifirm speelt een belangrijke rol bij de realisatie van dit concept met keurmerk. Agrifirm staat voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties en volledig achter het concept Vallei Varken. Ze ondersteunen Vallei Varken in de transitie naar een concept met toegevoegde waarde en een duurzaam bedrijfsmodel. Agrifirm noemt dit concept Feed Forward. We werken samen aan een zo laag mogelijke CO2-impact bij het produceren van Vallei Varkensvlees en investeren in klimaatprojecten. Het duurzame voer heeft hier een groot en positief aandeel in met een veel lagere impact op ons klimaat. Zo zetten we samen belangrijke stappen in duurzaamheid en innovatie.