Wij zetten als eerste de stap met een duurzaamheidskeurmerk op varkensvlees. Dat is spannend en gaaf tegelijk!

Bianca Deetman, Relatiemanager Vallei Varken

Certificering

Het keurmerk ‘Climate Neutral Certified’ maakt zichtbaar dat wij inzicht hebben gekregen in de CO2-uitstoot tijdens het gehele productieproces. Van de teelt van grondstoffen tot en met het moment dat het deel onbewerkt vlees in het distributiecentrum van de retail ligt.

De certificering maakt dat we ook een stapje verder gaan. We hebben een doelgericht verplicht reductieplan voor de komende jaren om elk jaar onze uitstoot te reduceren. Een duidelijk plan om uiterlijk 2030 onze voetafdruk te verkleinen met 25% ten opzichte van 2018. Uiteindelijk is het rauwe vlees dat wordt verwerkt klimaatneutraal gecertificeerd dankzij compensatieprojecten.

Climate Neutral Group

De eigenaar van het certificeringsprogramma is Climate Neutral Group (CNG). Belangrijk onderdeel van het Climate Neutral Certified-programma is een doelgericht reductieplan om de ecologische voetafdruk van dit concept te reduceren. CNG helpt ons om te voldoen aan de strenge eisen.

We worden jaarlijks onafhankelijk getoetst door een auditor aan de hand van duidelijke criteria. Het programma is als enige ter wereld erkend door ISEAL. Dit is de instantie die toezicht houdt op internationaal ambitieuze duurzaamheidsstandaarden.

CO2-voetafdruk

Weten hoe groot onze voetafdruk is, helpt om deze te verkleinen. Dat betekent dat we de gedetailleerde, volledige CO2-voetafdruk willen kennen. Inclusief andere broeikasgassen dan alleen koolstofdioxide. Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen worden de gassen omgerekend naar CO2-equivalenten. Dit wordt gedaan op basis van het Global Warming Potential (GWP). Oftewel de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect.

In de berekeningen voor de certificering ‘Climate Neutral Certified’ zijn het varkensvoer en energieverbruik meegenomen. Daarnaast is er gerekend met de Nederlandse gemiddelde CO2-voetafdruk op boerderij-niveau. Ons doel is om eind 2022 volledig inzicht te hebben in de specifieke voetafdruk van onze boerenbedrijven. Zo krijgen we duidelijk wat de invloed is van de duurzaamheidsmaatregelen die we hebben genomen. En natuurlijk waar we nog verder kunnen reduceren. Blonk Consultants helpt ons bij het maken van de berekeningen.

CO2-reductie

Uiterlijk 2030 moet de CO2-voetafdruk van ons gecertificeerd product in ieder geval 25% kleiner zijn dan in 2018. Dit hebben we grotendeels al gerealiseerd met duurzaam voer, uit het concept Feed Forward, van Agrifirm en de investering in zonnepanelen. We draaien voor 100% op groene stroom. We wekken zelfs meer op dan we nodig hebben. Om onze CO2-voetafdruk nog verder te verkleinen hebben we een doelgericht reductieplan opgesteld waar we continu aan werken:

  • Aanpassing van de samenstelling en herkomst van het varkensvoer. Dit blijven we continu monitoren en verder verbeteren.
  • Nóg meer groene stroom opwekken. Op de daken van Vallei boer Gerald komen begin 2023 ruim 700 extra zonnepanelen. Zo benutten we de daken volledig voor groene stroom.
  • Ons doel is om in de komende jaren onze mest via mestvergisting te gaan verwerken. Hiermee verminderen we de uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan. Dit zullen we in de komende tijd uitgebreid onderzoeken.

Compensatieproject

Er is geen twijfel mogelijk: het hoofddoel is onze CO2-impact te verminderen. En we zijn begonnen aan onze reis naar klimaatneutraal. Toch hebben we, net als alle bedrijven en mensen, nog steeds uitstoot. Daarom compenseren we de uitstoot die we nog niet kunnen voorkómen.

We investeren via de Climate Neutral Group in een VCS (Verified Carbon Standard) klimaatproject. Dit is een project voor methaanvergisting en energieopwekking in Nederland.

Het is en blijft een zoektocht in een nieuwe wereld, terwijl we lang niet alle wijsheid in pacht hebben.

Gerald Deetman, varkenshouder

Marley Spoon

Het Vallei Varkensvlees dat onze afnemer Marley Spoon verwerkt in hun maaltijdboxen is als eerste – en vooralsnog enige – klimaatneutraal gecertificeerd. Op de verpakking staat het keurmerk ‘Climate Neutral Certified’. Door de QR-code te scannen krijgt de consument meer informatie over het keurmerk.

Duurzaamheid is belangrijk voor Marley Spoon. De maaltijdboxen die ze thuis bezorgen zitten vol met eerlijke, duurzame producten. En ze werken uitsluitend met producenten die transparant zijn en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Hun voorkeur gaat uit naar samenwerking met niet al te grote familiebedrijven die vanuit hun passie werken. Vallei Varken past goed binnen de visie van dit mooie en vooruitstrevende bedrijf. Door onze korte voedselketen kent Marley Spoon de herkomst van het product. Gezamenlijk streven we ernaar het product verder te verduurzamen.

Duurzaam verpakt

De duurzaamheidsgedachte passen we ook toe op de verpakking van ons Vallei Varkensvlees. Clara Foodservice verwerkt en verpakt verse producten van Vallei Varken. Onder andere voor de maaltijdboxen van Marley Spoon. Deze verpakking is duurzaam, met minimaal gebruik van plastic, zonder in te leveren op houdbaarheid.

De verpakking bestaat voor ruim 80% uit FSC-gecertifieerd of gerecycled karton. Slechts het resterende deel is nog maar plastic. Er worden geen extra grondstoffen zoals lijm toegevoegd. Na gebruik is de verpakking eenvoudig te recyclen. De verpakking is geschikt voor het invriezen van het product en magnetronbestendig.

Consumenten vragen om duurzaam, lokaal en transparant eten. Dit vlees is daar een goed voorbeeld van.

Agrifirm

Agrifirm – Feed Forward

Onze ketenpartner Agrifirm speelt een belangrijke rol bij de realisatie van dit concept met het klimaatneutraal gecertificeerd product. Agrifirm maakt zich sterk voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. De organisatie staat volledig achter het concept Vallei Varken. Ze ondersteunen Vallei Varken in de transitie naar een concept met toegevoegde waarde en een duurzaam bedrijfsmodel. Dit doen ze met het concept Feed Forward. Samen met Agrifirm werken we aan een zo laag mogelijke CO2-impact bij het produceren van Vallei Varkensvlees. Het duurzame voer van Agrifirm heeft hierin een groot en positief aandeel. Het voer zorgt voor een veel lagere impact op ons klimaat. Ook investeren we samen in klimaatprojecten. Zo zetten we gezamenlijk belangrijke stappen in duurzaamheid en innovatie.

Pionierswerk

Klimaatneutraal varkensvlees op de markt brengen… ga d’r maar aan staan! Geen grote ontwikkelingen zonder pioniers. Vallei Varken is zo’n pionier.

Wij hebben in nauwe samenwerking met onze ketenpartners het eerste varkensvlees op de markt gebracht met het keurmerk klimaatneutraal. En daar zijn we best trots op!

Het is nog maar een eerste stap. We zijn er nog lang niet. Het is en blijft een zoektocht in een nieuwe wereld, terwijl we lang niet alle wijsheid in pacht hebben. Het is een permanent proces van kennis vergaren en uittesten. Ontdekken en verbeteren. Feedback ontvangen en finetunen. Dat maakt het ook spannend.

Maar we doen dat niet alleen. We bundelen onze krachten met onze ketenpartners en worden bijgestaan door betrouwbare adviesbureaus als Blonk Consultants en Climate Neutral Group. Niet alleen voor onszelf, maar voor de hele sector. Met als ultieme doel dat ook de generaties na ons in een leefbare wereld kunnen leven.

Wij staan altijd open voor ideeën en feedback. Ook komen we graag in contact met verwerkers van varkensvlees om dit duurzame concept verder te vermarkten. Heb je interesse in afname of vragen? Stuur een mail naar Bianca (bianca@valleivarken.nl).