Klimaatneutraal gecertificeerd

Marley Spoon verwerkt Vallei Varkensvlees in de maaltijdboxen. Het rauwe vlees dat is verwerkt in de producten is klimaatneutraal gecertificeerd door een onafhankelijke auditor. De eigenaar van het certificeringsprogramma is Climate Neutral Group, een organisatie die ons helpt om te voldoen aan de criteria. Het mogen voeren van het keurmerk geeft ons formeel en zichtbaar erkenning voor onze inspanningen om onze CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te krijgen. 

Climate Neutral Certified betekent dat we:

 • Inzicht hebben gekregen in de huidige CO2-uitstoot tijdens het hele productieproces. Van de teelt van grondstoffen tot het moment dat het deel onbewerkt vlees in het distributiecentrum van de retail ligt.
 • Een doelgericht verplicht reductieplan hebben voor de komende jaren om elk jaar onze uitstoot nog verder terug te brengen. In 2030 moeten we 25% hebben gereduceerd ten opzichte van 2018.
 • De overgebleven CO2 compenseren door afname van certificaten van het VCS-gecertificeerde klimaatproject Methaanvergisting en energieopwekking in Nederland.

Inzicht in CO2-voetafdruk

Weten hoe groot onze CO2-voetafdruk is, helpt om deze te verkleinen. Dat betekent dat we onze volledige CO2-voetafdruk tot in detail willen kennen. Vanaf de productie van het varkensvoer tot het moment dat ons vers verpakte vlees bij onze afnemers ligt. Deze transparantie zie je al voor diverse producten in de voedselketens, maar tot voor kort nog niet voor varkensvlees.

In de berekeningen voor de certificering zijn de productie van het varkensvoer en het energieverbruik meegenomen. Daarnaast is er gerekend met de gemiddelde CO2-voetafdruk op boerderij-niveau in Nederland.

Ons doel is om eind 2022 volledig inzicht te hebben in de specifieke CO2-voetafdruk van onze boerenbedrijven. Hierin worden alle broeikasgassen meegenomen. Deze worden omgerekend in CO2-equivalenten. Zo krijgen we duidelijk wat de invloed is van de duurzaamheidsmaatregelen die we al eerder hebben genomen. En natuurlijk waar we nog verder kunnen reduceren. Blonk Consultants helpt ons hierbij.

Waar staan we nu?

CO2-voetafdruk en toegepaste reductie

Uiterlijk 2030 moet de CO2-voetafdruk van ons gecertificeerd product in ieder geval 25% kleiner zijn dan in 2018. Dit hebben we grotendeels al gerealiseerd met duurzaam voer, uit het concept Feed Forward, van Agrifirm en de investering in zonnepanelen. We draaien voor 100% op groene stroom. We wekken zelfs meer op dan we nodig hebben.

Feed Forward

Duurzaam voer

De CO2-voetafdruk van varkensvlees wordt grotendeels bepaald door het voer. De huidige marktstandaard, met de inzet van soja met LUC certificaten, draagt al voor een deel bij aan CO2-reductie. Vallei Varkens krijgen sinds begin 2022 ander voer waarmee verdere reductie is gerealiseerd ten opzichte van de marktstandaard. Duurzaam voer van Agrifirm uit het concept Feed Forward. Meer dan de helft van dit voer bestaat uit reststromen. Daarmee gaan we voedselverspilling tegen. Het voer wordt aangevuld met lokaal geteelde gewassen en bevat dus geen soja- of palmproduct. Het voer is 100% ontbossingsvrij.

Groene stroom

Energieneutraal

Naast het varkensvoer wordt een aanzienlijk deel van de CO2-voetafdruk bepaald door energieverbruik in en rondom de stallen. Op de boerenbedrijven van Frank, Gerald en Nico draaien we daarom voor 100% op groene stroom. We hebben onze daken benut voor de zonnepanelen. We wekken onze eigen stroom op en zijn daardoor energieneutraal geworden.

Wil je meer te weten komen over de drie Vallei Varkensboeren? Klik hier.

Groene stroom

Energie leverancier

Nog sterker, we produceren meer dan we zelf gebruiken. Met Vallei Varken leveren we dus stroom terug aan het net. Misschien produceren we wel voor jou. Én voor onze afnemers.

Deze investering is nog niet meegenomen in de berekeningen voor de certificering. Ons doel is om eind 2022 volledig inzicht te hebben in de specifieke CO2-voetafdruk van onze boerenbedrijven. Zo krijgen we ook duidelijk wat de invloed is van deze specifieke duurzaamheidsmaatregel.

What’s next?

Doelgericht reductieplan

Om onze CO2-voetafdruk nog verder te verkleinen hebben we een doelgericht reductieplan opgesteld waar we continu aan werken. Uiterlijk 2030 moet de CO2-voetafdruk van ons gecertificeerd product in ieder geval 25% kleiner zijn dan in 2018.

Ons reductieplan voor de komende jaren bestaat uit:

 • Aanpassing van de samenstelling en herkomst van het varkensvoer. Dit blijven we continu monitoren en verder verbeteren.
 • Nóg meer groene stroom opwekken. Op de daken van Vallei boer Gerald komen begin 2023 ruim 700 extra zonnepanelen. Zo benutten we de daken volledig voor groene stroom.
 • Ons doel is om in de komende jaren onze mest via mestvergisting te gaan verwerken. Hiermee verminderen we de uitstoot van broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld methaan. Dit zullen we in de komende tijd uitgebreid onderzoeken.

Compensatie

Investering in klimaatproject

Er is geen twijfel mogelijk: het hoofddoel is onze CO2-impact te verminderen. En we zijn begonnen aan onze reis naar klimaatneutraal. Toch hebben we, net als alle bedrijven en mensen, nog steeds uitstoot. Daarom compenseren we de uitstoot die we nog niet kunnen voorkómen. We investeren namelijk via de Climate Neutral Group in een VCS (Verified Carbon Standard) klimaatproject. Dit is een project voor methaanvergisting en energieopwekking in Nederland.

Aan dit biogasproject doen meerdere melkveehouderijen en varkensbedrijven mee. Deze bedrijven hoeven dankzij deze biogasinstallaties niet meer al hun mest af te voeren naar akkers in de omgeving.

Haalbaarheid

Succesvolle samenwerking

In een korte keten is een goede samenwerking een must. De term ‘korte keten’ heeft niet in de eerste plaats te maken met kilometers. De ‘korte keten’ is een middel om onze doelen te bereiken. Onze doelen zijn onder meer:

 • Een eerlijke prijs voor alle ketenpartners.
 • Meer transparantie in de voedselketen.
 • Regie over ons productieproces.
 • Een duurzamere keten.
 • Met uiteindelijk een duurzamer product.

Om te komen tot een klimaatneutraal gecertificeerd vers stukje varkensvlees zijn alle ketenpartners nodig. Ieder met zijn specialiteit en expertise. In onze samenwerking met afnemer Marley Spoon hebben ook Agrifirm en Clara een belangrijke rol.

Agrifirm

Agrifirm maakt zich sterk voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. De organisatie staat volledig achter het concept Vallei Varken. Ze ondersteunen Vallei Varken in de transitie naar een concept met toegevoegde waarde en een duurzaam bedrijfsmodel. Samen met Agrifirm werken wij aan een zo laag mogelijke CO2-impact bij het produceren van Vallei Varkensvlees. Het duurzame voer, van het concept Feed Forward van Agrifirm, heeft hierin een groot en positief aandeel. Het bijzondere voer zorgt voor een veel lagere impact op ons klimaat. Ook investeren we samen in klimaatprojecten. Zo zetten we gezamenlijk belangrijke stappen in duurzaamheid en innovatie.

Clara

Clara Foodservice is een leverancier van Vallei Varkensvlees. Ze verwerken en verpakken verse producten van het Vallei Varken. Onder andere voor de maaltijdboxen van Marley Spoon. Ze combineren ambacht met innovatie. Door bijvoorbeeld een duurzame verpakking te gebruiken met een minimale hoeveelheid plastic, zonder in te leveren op houdbaarheid. De verpakking bestaat voor ruim 80% uit FSC-gecertifieerd of gerecycled karton. Slechts het resterende deel is plastic. Na gebruik is de verpakking te recyclen. De verpakking is geschikt voor het invriezen van het product. Daarnaast biedt de verpakking ruimte voor informatie over de herkomst van het Vallei Varkensvlees.

Marley Spoon

Duurzaamheid is belangrijk voor Marley Spoon. De maaltijdboxen die ze thuis bezorgen zitten vol met eerlijke, duurzame producten. En ze werken uitsluitend met producenten die transparant zijn en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Hun voorkeur gaat uit naar samenwerking met niet al te grote familiebedrijven die vanuit hun passie werken. Vallei Varken past goed binnen de visie van dit mooie en vooruitstrevende bedrijf. Door onze korte voedselketen kent Marley Spoon de herkomst van het product. Gezamenlijk streven we ernaar het product verder te verduurzamen.

Vallei Varken 

Toekomst

En we zijn niet van plan het daarbij te laten. Onze missie is om elk jaar onze CO2-voetafdruk nog verder te verkleinen. Zodat compensatie een steeds kleiner deel van onze duurzaamheidsstrategie uitmaakt. We moeten eerlijk zijn. Dit is geen makkelijk streven. Binnen de landbouwsector leiden vernieuwende ideeën en innovaties vaak tot grote investeringen. Hiervoor moet voldoende financiële ruimte zijn. We zullen er hard voor moeten werken en het vereist goede samenwerking tussen de ketenpartners. Maar we zijn ervan overtuigd dat het een weg is die de moeite waard is.

Alle Vallei Varkens hebben een chip waarop belangrijke informatie wordt verzameld. Informatie over bijvoorbeeld de vader en moeder, geboortegewicht, karakter, groei, gezondheid en voeding van dat betreffende varken. Ons doel is om zo veel mogelijk data te verzamelen. Met deze data hopen we interessante feiten te ontdekken. En op basis daarvan kunnen we nóg gerichter werken aan onze duurzaamheidsambities.

Pionierswerk

Geen grote ontwikkelingen zonder pioniers. Vallei Varken is zo’n pionier.

Wij hebben in nauwe samenwerking met onze ketenpartners het eerste varkensvlees op de markt gebracht met het keurmerk klimaatneutraal. En daar zijn we best trots op!

Het is nog maar een eerste stap. We zijn er nog lang niet. Het is en blijft een zoektocht in een nieuwe wereld, terwijl we lang niet alle wijsheid in pacht hebben. Het is een permanent proces van kennis vergaren en uittesten. Ontdekken en verbeteren. Feedback ontvangen en finetunen. Dat maakt het ook spannend.

Maar we doen dat niet alleen. We bundelen onze krachten met onze ketenpartners en worden bijgestaan door betrouwbare adviesbureaus. Niet alleen voor onszelf, maar voor de hele sector. Met als ultieme doel dat ook de generaties na ons in een leefbare wereld kunnen leven.

Wij staan altijd open voor ideeën en feedback en uiteraard het beantwoorden van vragen. Bianca is hiervoor contactpersoon en bereikbaar via e-mail (bianca@valleivarken.nl).