Je ruikt het groene voer in de stallen. Een lekkere en frisse geur!

Gerald Deetman, varkenshouder

Hoogwaardig en duurzaam vlees begint bij het voer

Bij duurzaam boeren, speelt de keuze voor het voer een belangrijke rol. De productie van diervoeding heeft namelijk een grote invloed op de CO2-voetafdruk van varkensvlees. Denk aan de kilometers die het voer aflegt voor het bij het varken komt. Of denk aan de ontbossingsproblematiek in tropische landen waar men soja of palmolie vandaan haalt. Bovendien is het omzetten van soja in dierlijke eiwitten een bijzonder inefficiënt proces. Om ontbossing en voedselverspilling tegen te gaan zit in ons duurzame voer daarom geen soja of palmolie, maar voornamelijk hoogwaardige nutriënten uit reststromen. Dit wordt aangevuld met lokaal geteelde eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en zonnepitschroot. Zo houden we onze dieren gezond en onze voetafdruk klein.

Circulair boeren

Wij willen de landbouw graag circulair maken. Neem nu de mest van onze Vallei Varkens. Op de akkers van Nico bijvoorbeeld, wordt zomergerst verbouwd. Het graan van deze gerst wordt verwerkt in het varkensvoer. Het stro wordt gegeten door Nico zijn schapen. Daarvan wordt de mest in komend voorjaar weer op het land teruggebracht als voeding voor het nieuwe gewas. Hoe lokaal en circulair wil je het hebben? Lees meer.

De rest van de mest gaat naar akkerbouwers in de regio. Zij verbouwen voer dat geschikt is voor onze varkens. En in de toekomst hopen ze ook de groenten te verbouwen voor onze afnemers. Nog een staaltje van circulair boeren.

Op dit moment zijn we bij Vallei Varken hard bezig om dit verder uit te bouwen. Samen met de Universiteit in Wageningen hebben we gewerkt aan een mooi onderzoeksproject project om hieraan nog meer vorm te kunnen geven.

Extreem weinig medicijnen

Zelfs in ons medicijngebruik zijn we bijzonder duurzaam. We doen er alles aan om te voorkomen dat onze dieren ziek worden. De beste dieren zijn immers gezonde dieren. Dat heeft tot gevolg dat we voor onze Vallei Varkens nauwelijks antibiotica gebruiken. Antibiotica zijn doeltreffende geneesmiddelen, maar hebben een nadeel. Als je ze veel gebruikt, worden de bacteriën er ongevoelig voor. Ook daarom kun je maar beter ervoor zorgen dat je ze niet nodig hebt. Dat geldt voor dierenartsen, maar ook voor humane artsen. Omdat wij zo ontzettend weinig antibiotica gebruiken, zorgen we er mede voor dat deze medicijnen ook in de toekomst nog hun werk kunnen doen. Ook dat is duurzaam.

Duurzame keten

Duurzaamheid betekent ook dat het bedrijf een gezonde bedrijfsopzet heeft. Een opzet waarbij onze varkenshouders een eerlijke vergoeding krijgen voor alle tijd en energie die ze in hun bedrijf en in hun varkens stoppen. De organisatie van Vallei Varken laat zich leiden door de lange termijn. Die denkwijze vereist een eerlijk verdienmodel voor alle partners in de keten. Dat is goed gelukt bij Vallei Varken. Dat komt vooral door vertrouwen, goede communicatie en korte lijnen tussen alle partners in de keten. Alle onnodige tussenschakels zijn eruit gehaald. Er blijft niets aan een onnodige strijkstok hangen. Dat eerlijke verdienmodel van de gehele keten is de basis voor een langdurige samenwerking. Een duurzame keten dus.

100%+ Groene stroom

Op de stallen van onze varkenshouders liggen zonnepanelen. Ze zijn daarmee energieneutraal geworden. Nog sterker, ze leveren stroom terug aan het net, want ze produceren veel meer dan ze zelf gebruiken. Misschien produceren ze wel voor jou en voor onze afnemers.

Regionaal

Tot en met de verwerking van ons Vallei Varkensvlees vindt alles plaats binnen een gebied met een straal van 30 kilometer. Er zijn weinig transportkilometers nodig. Dat geldt voor de vrachtwagens met voer, maar ook voor de wagens waarmee de varkens worden vervoerd. Dat is heel mooi voor de CO2-voetafdruk. Maar wij vinden het vooral fijn voor onze varkens dat ze maar kort in een vrachtwagen hoeven te vertoeven.

Slimme vloerverwarming

Door slimme technische oplossingen besparen onze varkensbedrijven veel energie. Natuurlijk zijn de stallen goed geïsoleerd. Dat willen we sowieso, want dat is comfortabel voor onze dieren.

Daarnaast heeft bijvoorbeeld de stal van Gerald een slimme vloerverwarming. De vloer van de biggen wordt verwarmd door de oudere varkens. Die hebben zelf geen extra warmte nodig, maar produceren juist veel warmte. Met hun lichaam warmen de oudere varkens het water op dat door de leidingen in hun vloer loopt. Dit warme water stroomt door naar de vloer waarop de jonge biggen liggen en warmt die op. Zo zorgen de oudere varkens ervoor dat de jonge biggetjes op een lekker warme vloer kunnen liggen.

Gezond stalklimaat

Het stalklimaat is van directe invloed op de gezondheid van de varkens. En een goed stalklimaat is prettig om in te werken. Het klimaat wordt bepaald door de temperatuur en het vochtgehalte van de stallucht. Maar ook door de samenstelling van de stallucht (bijvoorbeeld ammoniak, stof), de luchtbeweging, luchtsnelheid en het licht in de stal. Als al deze factoren op een juiste manier zijn afgestemd op de behoefte van de varkens, spreken we van een gezond stalklimaat.

Daarom besteden wij veel tijd en aandacht aan ons klimaat. Alles is computergestuurd en wordt veelvuldig gecheckt. Wanneer het klimaat verandert of er iets mankeert, ontvangen de Vallei boeren direct een signaal via hun telefoon. Jaarlijks wordt er een APK uitgevoerd door een klimaatspecialist.

Data

Alle Vallei Varkens hebben een chip waarop belangrijke informatie wordt verzameld. Informatie over bijvoorbeeld de vader en moeder, geboortegewicht, karakter, groei, gezondheid en voeding van dat betreffende varken. Ons doel is om zo veel mogelijk data te verzamelen. Met deze data hopen we interessante feiten te ontdekken. En op basis daarvan kunnen we nóg gerichter werken aan onze duurzaamheidsambities.

Luchtwasser

Op het bedrijf van Vallei boer Gerald wordt gewerkt met een biologische luchtwasser. De luchtwasser is ontwikkeld om ammoniak, geur en fijnstof uit de stallucht te verwijderen. Daarna verlaat de lucht pas de stal naar buiten. In het proces lost de ammoniak op en wordt als spuiwater opgeslagen in een aparte silo. Dit spuiwater wordt gebruikt als kunstmestvervanger door akkerbouwers. De luchtwasser zorgt voor een reductie van 70% ammoniak, 45% geur en 75% stof.

CO2-voetafdruk berekenen

Weten hoe groot onze CO2-voetafdruk is, helpt om deze te verkleinen. Dat betekent dat we de gedetailleerde, volledige voetafdruk willen kennen.

Ons doel is om eind 2022 volledig inzicht te hebben in de specifieke CO2-voetafdruk van onze boerenbedrijven. Inclusief alle broeikasgassen omgerekend naar CO2-equivalenten. Zo krijgen we duidelijk wat de invloed is van alle duurzaamheidsmaatregelen die we hebben genomen. En natuurlijk waar we nog verder kunnen reduceren. Blonk Consultants helpt ons hierbij.

CO2-voetafdruk reduceren

We gaan onze CO2-voetafdruk nog verder verkleinen. Daarvoor hebben we een doelgericht reductieplan opgesteld waar we continu aan werken:

  • Aanpassing van de samenstelling en herkomst van het varkensvoer. Dit blijven we continu monitoren en verder verbeteren.
  • Nóg meer groene stroom opwekken. Op de daken van Vallei boer Gerald komen begin 2023 ruim 700 extra zonnepanelen. Zo benutten we de daken volledig voor groene stroom.
  • Ons doel is om in de komende jaren onze mest via mestvergisting te gaan verwerken. Hiermee verminderen we de uitstoot van broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld methaan. Dit zullen we in de komende tijd uitgebreid onderzoeken.