Tweede generatie

Gezinsbedrijf

Gerald kiest bewust voor een normaal gezinsbedrijf; niet voor het massale. Hij is al dik tevreden als hij een gezinsinkomen uit zijn bedrijf haalt. Hij voelt dan ook niet de behoefte om te groeien. Vooral ook omdat hij aandacht aan al zijn varkens wil kunnen geven. Op het bedrijf van Gerald groeien de biggen op tot volgroeide varkens.

Al zo lang ik varkens houd, ben ik bezig met hun gezondheid. Gezonde varkens vind ik eis nummer één.

Gerald Deetman, varkenshouder

De basis

Supergezond

Gerald heeft zo’n tien jaar geleden het concept van Vallei Varken in de steigers gezet. Samen met zijn dierenarts zorgt hij ervoor dat de gezondheid op en top is. Niet door medicijnen te gebruiken, maar door te voorkómen dat de dieren ziek worden.

Gerald werkt daarom zeer zorgvuldig en extreem hygiënisch. En dat geeft mooie resultaten. Al ver voordat het antibioticumvraagstuk actueel werd, gebruikte Gerald amper medicijnen bij zijn varkens. Het antibioticumgebruik op zijn bedrijf ligt dan ook ver beneden het landelijk gemiddelde. Het vlees van zijn varkens heeft daarmee een duidelijke meerwaarde.

Next step

Een eerlijk verdienmodel

Toen een mooie gezondheidsstatus was bereikt, werd het voor Gerald daarom tijd voor stap twee: ervoor zorgen dat je betaald krijgt voor het meerwerk dat je doet en voor de betere kwaliteit die het vlees heeft. Gerald vond enkele afnemers die de kwaliteit van Vallei Varkensvlees waarderen en het willen afnemen tegen een eerlijke prijs.

Deze goede kwaliteit weet Vallei Varken betaalbaar te houden door onnodige tussenschakels weg te nemen. De varkenshouders hebben direct contact met hun afnemers. Op deze manier besparen ze flink veel kosten. Bovendien weten de Vallei Varkenshouders daardoor precies hoe ze aan de wensen van de afnemers kunnen voldoen.

Toekomst

Inzetten op duurzaamheid

Gerald heeft nog veel plannen. Vallei Varken is nu al energieneutraal dankzij zonnepanelen op het dak van de stallen. Begin 2023 komen hier nog eens ruim 700 extra zonnepanelen bij. Zo benut hij de daken volledig voor groene stroom. Gerald wil graag nóg duurzamer worden en Vallei Varken nog meer circulair maken. Het streven is om alle mest te gaan verwerken via een centrale mestvergisting. De komende tijd staat dit op de agenda om verder te onderzoeken.

Ook hoopt hij veel data te kunnen verzamelen doordat elk varken individueel herkenbaar is. Dat komt door een chip in het oormerk.

Ik hoop nog meer te begrijpen van onze varkens en ze nog blijer te kunnen maken.

Gerald Deetman, varkenshouder

Trots

Gerald is het meest trots op het feit dat hij met Vallei Varken iets moois heeft opgezet. “Dankzij een intensieve samenwerking met alle ketenpartners. We hebben nu een mooi bedrijf dat veel bijdraagt aan het klimaat. Met een mooi kwaliteitsproduct voor onze afnemers. Maar ook hebben we nu een mooi bedrijfsmodel voor de varkenshouders binnen Vallei Varken. En een mooi leven voor de varkens.”