Gegevens

Vallei Varken kan jouw (persoons)gegevens verwerken omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening als afnemer en/of omdat je jouw (persoons)gegevens zelf aan ons verstrekt via de website of onze contactpersonen. Zo is het mogelijk om jouw contactgegevens met ons te delen wanneer je in contact wilt komen met iemand van Vallei Varken, een vraag wilt stellen of als afnemer je bij Vallei Varken wilt aansluiten. Wij verwerken deze (persoons)gegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of om contact te kunnen leggen. Wij gebruiken deze (persoons)gegevens uitsluitend voor de verwerking van jouw opdracht of verzoek. Jouw (persoons)gegevens worden niet zonder toestemming met derden gedeeld. Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij mogelijk verwerken;

  • Naam
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens

Berichten

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we dit bericht bewaren. Soms vragen wij naar aanvullende (persoons)gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vallei Varken of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevens gebruik website

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij het IP-adres en domeinnaam registreren. Ook houden we bij welk type browser wordt gebruikt om onze website te bekijken. De gegevens zijn in eigendom van Vallei Varken.

Afnemer

Mocht je je als afnemer bij Vallei Varken willen aansluiten dan zullen wij ook bedrijfsgegevens nodig hebben om deze samenwerking in gang te zetten. Wij zullen dan opnieuw om jouw akkoord vragen en deze gegevens opvragen.

​Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij een afnemer van Vallei Varken bent of we hebben afgesproken onderling contact te onderhouden. Dit betekent dat wij jouw (klant)profiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Wanneer jij aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk uit onze systemen verwijderen. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek.

Vragen?

Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen via de algemene contactgegevens welke op de website staan vermeld. Deze staan vermeld onderaan de website of op de contactpagina.