De samenwerking

Boni Vers Ambacht en Vallei Varken

De Boni supermarktketen, en meer in het bijzonder Boni Vers Ambacht, was een van de eerste afnemers van Vallei Varkensvlees. Ook Boni zag het voordeel van de ultrakorte afzetketen. Een keten zonder alle onnodige – en kostbare – tussenschakels. Om op die manier te komen tot een eerlijke prijsvorming.

Gerrit van Zalk, algemeen manager Boni Vers Ambacht, zag brood in de samenwerking met Vallei Varken: “Het is best uniek te noemen dat wij gezamenlijk de gehele keten wisten terug te brengen naar slechts vermeerderaar, mester, slachter en retailer. Ons doel was en is om regie in de keten te houden. Om onnodige kosten uit te sluiten en vlees in zijn algemeenheid betaalbaar te houden voor onze Boni-klanten. En dan niet als apart merk naast de ‘bulk’, maar als ‘main stream’. Herkenbaar als Vallei Varken. Al het varkensvlees dat in de Boni-supermarkten ligt, met uitzondering van de aanbiedingen, is afkomstig van Vallei Varken.

Onze focus ligt niet op slechts één component in de keten, maar we proberen direct het gehele brede spectrum te raken. Van voer voor het varken tot dierwelzijn, van voedselveiligheid voor de mens tot circulariteit.

Openheid en transparantie

Wat ik heel prettig vind, is dat de samenwerking open en transparant is. Zoals bij iedere vorm van samenwerking groeien we naar elkaar toe. Dat is wezenlijk anders dan compromissen sluiten. We zitten in een gebied met een straal van maar 30 kilometer en niemand zit in een ivoren toren. Het belang van een goedwerkende keten raakt iedere ketenpartner.

We vertellen naar buiten het eerlijke verhaal en realiseren ons daarbij dat de waarheid van vandaag anders kan zijn dan die van morgen. Ons vak is een proces dat permanent in beweging is. Het is een ‘on going proces’.

Het Vallei Varken

Het type varken waar we nu mee werken is veel sterker, minder gevoelig voor dierziekten en kan soberder voer verteren. Wij kunnen nu volledig zonder soja werken en gebruiken ook geen palmolie. Wij dragen dus niet bij aan de ontbossing van het tropisch regenwoud in het Amazonegebied.

Het type varken kunnen we maximaal tot waarde brengen. Alle onderdelen worden gebruikt. Vierkantsverwaarding noemen we dat. We hebben daarin een substantiële verbeterslag gemaakt. De calculatierendementen sluiten beter aan, maar ook de kwaliteit is uitstekend. Het vlees vertoont, mits goed gecontinueerd in het koelproces, minder vochtuittreding en de houdbaarheid is stabieler.

Een doorslaggevende maar beperkt beïnvloedbare factor is echter dat de consumentenprijzen hoofdzakelijk door de markt worden bepaald. De inkoopprijsstelling van het Vallei Varken is gebaseerd op de werkelijk kostprijs. Al speelt dat ons wel parten in tijden waarin varkens onder de kostprijs worden verkocht. Maar het zit ons mee als de marktprijs veel hoger is.”